Szybki kontakt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


PROMOCJA!
 1. Jeżeli pracowałeś w co najmniej dwóch krajach za granicą w roku podatkowym zlecając nam obydwa rozliczenia otrzymasz 10% zniżki.

Zwrot podatku Holandia

Podstawową rozliczenia qHolandii jest dokument tak zwany JAAROPGAAF.

Od 2015 Belastingdienst wprowadził nowe zasady rozliczenia.

 - W celu rozliczenia się w Holandii najpierw musisz rozliczyć się w Polsce i pobrać zaświadczenie o przychodach z Polski i innych krajów z polskiego urzędu skarbowego. Za brak rozliczenia grozi kara z kodeksu karno - skarbowego w wysokości do 500 zł.

- Na przełomie marca / kwietnia urząd roześle indywidualne hasła do logowania.


O zwrot podatku z Holandii można ubiegać się do 5 lat wstecz.
Przy rozliczeniu możesz ubiegać się o następujące ulgi:
 

 • ulga na  dziecko lub dzieci
 • ulga z tytułu bycia samotnym rodzicem
 • ulga  z tytułu płaconych alimentów
 • tzw.  rozłąkowe, czyli rozliczenie z partnerem fiskalnym.
  Jeśli małżonek nie posiada numeru SOFI, wystąpimy o ten numer w Twoim imieniu.
 • dodatkowa ulga gdy 90% przychodów pochodzi spoza Holandii.

ULGA NA DZIECKO

a) ulga na dziecko poniżej 21 r.ż.

 

 • dziecko nie ma dochodów ani świadczeń, stypendium i zostaje na utrzymaniu rodziców

 • koszt utrzymania dziecka musi wynieść min. 416 euro kwartalnie

 • nie pobiera się zasiłku rodzinnego – kinderbijslaag

 

b) Inkomensafhankelijke combinatiekorting – "Heffingskorting"- ulga dla samotnego rodzica lub z partnerem fiskalnym

 

 • masz dziecko urodzone po 31.12.1999, z którym mieszkałeś min. 6 miesięcy

 • nie masz partnera fiskalnego lub zarabiasz mniej niż partner fiskalny

 • dochód jest wyższy niż 4.814 euro

 • max. wyskość ulgi 2133 euro ( 2033 euro + 70 euro- arbeidskorting )

 

 

Rozliczenia można jednak składać przez cały rok. Wówczas jednak termin wydania i decyzji może się przedłużyć standardowo do 6 miesięcy.

 

Rozliczenie się z holenderskim urzędem nie jest obowiązkowe, ale często się zdarza, że urząd wzywa podatnika do rozliczenia się, mimo że on już nie pracował w Holandii w danym roku podatkowym. Za nie złożenie zeznania w podanym terminie urząd holenderski nakłada na podatnika karę od 226 euro.

 

Rozliczenie podatku Holandia - tylko u nas!

 

 
Dodaj link do:
www.facebook.com