Szybki kontakt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


PROMOCJA!
  1. Jeżeli pracowałeś w co najmniej dwóch krajach za granicą w roku podatkowym zlecając nam obydwa rozliczenia otrzymasz 10% zniżki.

Zwrot podatku-Dania

 

Jeżeli pracowałeś w Danii i mieszkasz w Polsce podlegasz z reguły ograniczonemu  obowiązkowi podatkowemu w Danii. Jesteś wtedy zobowiązany do oprowadzenia na terytorium Danii podatku tylko od dochodów uzyskanych w tymże Państwie.

Rozliczenie jest obowiązkowe i należy złożyć deklarację w terminie do 1 lipca 2016 roku.

Brak złożenia zeznania może wiązać się z karą 2500 dkk

Możesz skorzystać z podstawowych ulg:

OSOBISTA ULGA PODATKOWA - przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym i wynosi 43 400 kr. Kwota ta obowiązuje tylko w przypadku przepracowania w Danii pełnego roku. Jeżeli okres świadczenia przez Ciebie pracy jest krótszy, możesz skorzystać z możliwości przeliczenia Twojego dochodu na dochód całoroczny i w ten sposób uzyskać prawo do ulgi za cały rok.


DOJAZD DO PRACY I Z POWROTEM - masz prawo do ulgi podatkowej z tytułu kosztów:
- dojazdu z miejsca stałego zamieszkania w Twoim kraju do miejsca pracy w Danii.
- dojazdów z miejsca Twojego zakwaterowania w Danii do miejsca pracy (gdy dystans powyżej 24 km w obie strony). Ulga ta przysługuje Ci niezależnie od rodzaju środka transportu, z jakiego korzystasz i niezależnie od tego, czy dojeżdżasz nim sam(-a), czy razem z innymi osobami.

Transport pr. dag  Stawka za km
0-24 km nie odliczane
25-120 km 2,10 kr.
Ponad 120 km 1,03 kr.Jeżeli w drodze z miejsca stałego zamieszkania do miejsca pracy w Danii pokonujesz most Storebæltsbroen nad cieśnina Wielki Bełt lub Øresundsbroen nad ciesnina Sund, badz jesli musisz podrózowac promem, to zasadniczo będzie Ci przysługiwać dodatkowa ulga.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE - gdy pracujesz w Danii tymczasowo, Twoje wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie są traktowane jako koszty poniesione w związku ze świadczeniem pracy, pod warunkiem, ze odległość pomiędzy Twoim miejscem pracy a miejscem stałego zamieszkania jest na tyle duża, ze nie możesz nocować w domu.

• Noclegi
Jeżeli zapewniasz sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, za 2015 możesz odliczyć 202 kr. za 1 nocleg za pierwsze 12 miesięcy. Jeżeli pracujesz pow. 12 miesięcy możesz odliczyć faktycznie poniesione i udokumentowane koszty.

• Wyżywienie i napoje
Za każdy dzień z noclegiem spędzony w Danii, możesz odliczyć  471 kr. na dobę tytułem zwrotu kosztów wyżywienia.

Ulga z tego tytułu  przysługuje Ci  w wysokości maksymalnie 25 900 kr. rocznie.

Składki na rzecz związków zawodowych i na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia - w większości przypadków można uzyskać ulgę z tytułu związanych z praca w Danii składek członkowskich w związkach zawodowych i składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia - o ile nie możesz ich odliczyć od dochodu w kraju pochodzenia.


Ulga na małżonkę mieszkającą w Polsce została zlikwidowana od 2011.

W Danii można skorzystać z innego sposobu rozliczenia z małżonką. Jeżeli dochód zarobiony w Danii wynosi co najmniej 75% Twoich  łącznych dochodów , możesz rozliczyć się jako tzw. „pracownik przekraczający granicę”, dzięki czemu możesz zyskać dodatkowo 15.000 kr.


Podstawowe dokumenty do rozliczenia:

 

  •  kopia dokumentu "Oplysningsseddel"albo kopia odcinków za wypłatę (Payment/Solaris itp.)  – jest to  dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów u danego pracodawcy
  • "Arsopgorelse"- -  wstępne roczne rozliczenie podatkowe wystawione przez SKAT, które otrzymasz na początku marca.
  • TASTSELV kod / hasło - jeżeli nie posiadasz zamówimy go dla Ciebie
  • kopie rachunków za mieszkanie, wyżywienie, odcinek od pracodawcy skad wynikają potwierdzenia
  • akt małżeństwa na druku unijnym i zaświadczenia o dochodach gdy Twój dochód w Danii przekracza 75% twoich wszystkich dochodów.

 

Jeżeli się do nas zgłosisz  przeanalizujemy sytuację i wybierzemy najkorzystniejszy sposób rozliczenia  z duńskim urzędem podatkowym, tak abyś otrzymał MAKSYMALNY ZWROT.

 
Dodaj link do:
www.facebook.com